LAHDEN RATSASTAJAT RY:N TAKKULAN RATSASTUSKOULUN TURVALLISUUSASIAKIRJA


Asiakirja laadittu: 019.05.2022

 

Yrityksen tiedot:

 

  • Takkulan Ratsastuskeskus Oy (3144522-1)
  • Takkulantie 29, 15230 Lahti
  • Toiminnanjohtaja: 0405139180
  • talli: 0503301606

 

 

Toiminnan yleiskuvaus


Takkulassa harjoitetaan ratsastuskoulutoimintaa, vuokrataan täysihoitopaikkoja yksityishevosten omistajille
sekä järjestetään ratsastuskilpailuja.


1. Turvallisuudesta Takkulan ratsastuskeskuksen alueella vastaavat henkilöt
- Toimitusjohtaja Neea Kettunen 0405139180 Neea@takkulanratsastuskeksus.fi
- varalla: Mika Kettunen 0407479327


Tehtävät:


- yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonta, suunnittelu ja ohjeistus
- henkilökunnan koulutus ja harjoituttaminen
- alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen
- onnettomuuksien ja läheltä piti –tilanteiden raportointi ja seuranta
- pelastusteiden kulkukelpoisuuden valvonta

 


2. Työntekijöiden toimenkuvat


- ei työntekijöitä, vain alihankintaa


Kaikilla tunteja pitävillä työntekijöillä on ensiapukoulutus ja he osaavat hälyttää apua paikalle.
Työntekijöillä on aina mukanaan matkapuhelin, opettajilla ja tallityöntekijällä omansa.

 


3. Ulkopuolisilta yrityksiltä ostettu opetus- ja muu palvelu


-Emmi Kivelä (ratsastuksen opettaja)
-Saija Ilvonsalo (harraste ohjaaja)
-Johanna Manninen (harraste ohjaaja opiskelija)
-Helmi Honkanen Tallimestari
-Ronja Sirkka Hevosenhoitaja

 

 

4. Asiakkaat ja asiakasryhmät


- ratsastuskoulu on ”koko perheen ratsastuskoulu”, tavoitteena opettaa ratsastusta ja
hevosmiestaitoja kaikenikäisille
- asiakkaita opastetaan ratsastukseen sopivien varusteiden käytössä
- asiakkaita opastetaan tallikäyttäytymiseen, hevosten käsittelyyn ja hoitoon,
turvallisuusvälineiden ja henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöön, hätätilanteessa
toimimiseen ja hevosen kanssa liikenteessä ja maastossa liikkumiseen
- päihteisiin ja päihtyneenä esiintymiseen ratsastuskoulun alueella on nollatoleranssi

- olosuhteiden äkkiä muuttuessa esimerkiksi luonnonvoimien seurauksena (raju ukkonen,
myrskytuuli jne.), on opetuksen pitäjällä velvollisuus ratkaista tunninpidon järkevyys
suhteutettuna turvallisuus-näkökohtiin
- asiakkaat on vakuutettu joko oman SRL:n alaisen seuran seurajäsenyytensä kautta tai
GreenCard jäsenyyden kautta, ratsastuskoulu ei erikseen vakuuta asiakkaitaan

 

 

5. Hevoset


Meillä on toimivat tuntihevoset, jotka ovat työhönsä sopivia.

 

Hevosia ja poneja pyritään hankkimaan lisää tarpeen mukaan, joko omaksi ostamalla, vuokraamalla tai
ylläpitoon ottamalla. Opetuskäyttöön hyväksytään vain sellaisia hevosia ja poneja jotka soveltuvat
ratsastuskoulukäyttöön. Ratsastuskouluun sopimattomat yksilöt myydään pois tai palautetaan
omistajalleen.

 


6. Rakennukset ja rakenteet (Kartta Liite 1)


- neljä jokapäiväisessä käytössä olevaa hevostallia
- kaksi ratsastusmaneesia
- asuinrakennus / kerhotalo
- kuusi talousrakennusta (kesäkarsinat ja muita talousrakennuksia)


Alueella olevien rakennusten huollosta ja tarkastuksista vastaa Mika Kettunen.
Rakennukset tarkastetaan kolmen vuoden välein tai tarvittaessa useammin. Kerhotalon
takka ja öljylämmityskattila tarkastetaan/nuohotaan piirinuohoojan toimesta kerran
vuodessa.


Tarkastuksista tehdään merkintä huoltopäiväkirjaan, joka säilytetään kerhotalon toimistossa.

 


Sammutus- ja pelastustehtävät


- soitto 112:een, hätäilmoitus (paikalla määrättävä opastus pelastushenkilöstölle)
- kaikki ihmiset poistetaan kohteena olevasta tilasta kokoontumispaikalle (Lahden Golfin
pysäköintialuetta lähimpänä olevan talousrakennuksen edusta.) hevoset siirretään
turvaan
- alkusammutus mikäli mahdollista


Palosammuttimet sijaitsevat ratsastustallien oviaukon vieressä, molemmissa maneeseissa,
kerhotalossa eteisessä ja sammutuspeite kerhotalon keittiössä näkyvällä paikalla.

 


7. Ratsastusvälineet


CE-EN 1384 hyväksyttyjä, erikokoisia ratsastuskypäriä on asiakkaiden tarpeisiin
satulahuoneen kaapissa. Ratsastuksenopettajat opastavat oppilaitaan niiden käyttöön. He
myös vastaavat kypärien puolivuosittaisesta kuntotarkastuksesta ja tekevät tarkastuksesta
merkinnät huoltopäiväkirjaan jota säilytetään kerhotalon toimistohuoneessa.

 


8. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu


Riskien arviointi on jokapäiväistä toimintaa. Pakoeläinten kanssa toimiminen on aina
riskialtista, mutta riskejä voidaan madaltaa kun eläimiä hoitavat alan ammattilaiset ja
oppilaita ohjaavat ja opettavat alan ammattilaiset. Kaikista turvallisuuteen mahdollisesti
vaikuttavista seikoista ja epäkohdista on välittömästi ilmoitettava turvallisuusvastaavalle tai
hänen varahenkilöilleen. Takkulan alueelle on laadittu järjestyssäännöt ennalta estämään

onnettomuuksia ja parantamaan turvallisuutta. Järjestyssäännöt annetaan yksityishevosten
omistajille ylläpitosopimuksen mukana ja ne ovat yleisesti nähtävillä tallien ilmoitustauluilla.

 


9. Onnettomuuksista


Onnettomuuksista ja vakavista läheltä piti – tilanteista pidetään onnettomuuskirjanpitoa.
Kirjanpito säilytetään ja tapahtumalomakkeen täyttämisestä huolehtii opettajat joka
toimittaa lomakkeen Kielo Kestinmäki https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/harrastukset-ja-
aktiviteetit


Ensiaputarvikkeita on sijoitettu I-talliin satulahuoneeseen ja molempiin maneeseihin
oviaukon läheisyyteen. Lisäksi ratsastuskoulun hevosille tarkoitettuja ensiaputarvikkeita on I-
tallissa satulahuoneen kaapissa. Laajempi ensiapu- pakkauslaatikko löytyy tuomaritornista.

 

 

10. Muuta


Tämä asiakirja luetutetaan kaikilla työntekijöillä, myös sijaisilla. Lisäksi se on nähtävillä tallien
ilmoitustauluilla.


Ohjeet hätänumeroon soittamisesta ja karttakoordinaatit löytyvät molemmista maneeseista
ja I-tallin ilmoitustaululta. (Liite 3).

 


YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
PÄIVYSTÄVÄ ELÄINLÄÄKÄRI puh. 0600 392 120


Muita eläinlääkäreitä: Merja-Liisa Toivonen puh. (03) 784 7488 tai puh. 0400 494469, Leena
Väihkönen puh. 0400 924255, Liisa Urm puh. 040 1442441